PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA
Ing.arch.Alica Tichá - Ing. Zsolt Papp - Ing. Jozef Začka
         
   
- architektonické štúdie  -  projekty pozemných stavieb
- interiéry  -  stavebný dozor  -  počítačové vizualizácie
- inžinierska činnosť - statické posudky stavieb - statika
   
Sládkovičova 2 Juniorcentrum, Levice
email: proart@proart.sk
tel.: 036 63 18 235
www. proart.sk